Regulamin świadczenia usług

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk - Uchwała Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku - pobierz