Regulamin świadczenia usług

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czersk - pobierz (pdf)
Regulamin obowiązuje od dn. 15.03.2019 r.